Köpcentrum

ECad skapade tillsammans med Event City ett helt nytt koncept för modeshower,
Variety Fashion Show Sweden.

Modeshower har sett lika ut i alla tider, vilket fungerar bra i sammanhang där det finns ett naturligt intresse för design. I en köpcentrummiljö behöver man dock skapa ett intresse och fånga besökarnas uppmärksamhet under hela showen.
Genom att byta ut de traditionella modellerna mod varietéartister i världsklass skapades en show där nyfikenheten hos besökarna ökade under visningens gång.

För att skapa bra förutsättningar för att sälja showen paketerades konceptet med färdigt marknadsföringsmaterial, vilket både tydliggjorde produkten och underlättade för kunderna i sin marknadsföring.

- Att skapa ett varumärke är svårt. Det är viktigt att tänka hela vägen. Först måste man hitta en ny vinkling på det som ska marknadsföras. Sedan behöver man skapa rätt möjligheter för att det ska vara lätt att sälja produkten, men också att köpa den, säger Nisse Bielfeld VD Event City.

Konceptet mottogs väldigt bra av den tänkta marknaden och har de senaste åren genomförts på köpcentrum runt om i Sverige.