Haninge kommun

Verksamhetskonferens Haninge Kommun 9/3 2021
Under pandemin producerade vi ett stort antal möten via Livestream.
Detta var ett av dessa möten.

För att kunna nå ut till alla medarbetare trots att det inte var möjligt att träffas fysiskt var det av största vikt att Haninge Kommun kunde arrangera en professionell konferens digitalt.

Med vår expertis skapade vi ett upplägg som både borgade för mycket god kvalitet med som även gav tydliga fördelar gällande tydligheten och interaktiviteten jämfört med traditionella verksamhetskonferenser.

Genom vårt sätt att arbeta frångick vi även känslan av att ”bara” ha ännu ett digitalt möte för deltagarna att övergå till känslan av en professionell TV produktion.

Resurser från oss innefattade:
• Projektledning
• Producent
• Kameratekniker x 2
• Bildtekniker
• Ljudtekniker
• Logistik