Vällingby Centrum

2014 fick ECad uppdraget att marknadsföra och skapa PR runt Vällingby centrums firande av stadsdelens 60 år jubileum och Vällingby som den första ABC-staden (ABC står för Arbete, Bostad och Centrum).

Per Mikaelsson, fotograf och kreativt ansvarig på Ecad, valde att skildra Vällingby i nutid, genom en fotoutställning som gavs namnet 60 nyanser av Vällingby. Syftet med utställningen var att uppmärksamma jubiléet, men också att skildra hur Vällingby har blivit den stadsdel som den är idag.
Bilderna producerades på aluminiumplåtar som monterades på ekväggar. Dessa placerades utomhus i stadsdelens centrum och utställningen byggdes och växte över tid hela 2014 för att vara färdigställd i november i samband med en stor publik jubileumsfest.

Totalt producerades 60 motiv.
Utställningen blev omskriven och mycket uppskattad av allmänheten.

- Vi ville skapa en unik kampanj med en tydlig konstnärlig touch. Något som kunde ge en känsla av stolthet för området. Vi var beredda på viss skadegörelse och hade säkrat upp med tomma plåtar för att snabbt kunna ersätta skadade bilder. Men till vår stora glädje hände ingenting under de 10 månader utställningen varade” säger Per

- När man skapar något genuint så brukar det respekteras. Med tanke på att Vällingby har ett utomhuscentrum och att det är tillgängligt dygnet runt så är det ett gott betyg.

Kampanjen skapade uppmärksamhet runt Vällingby Centrum under hela året, bilderna finns bevarade och kanske kan de få ett nytt liv i något annat sammanhang.