Vällingby Centrum

Event City fick i uppdrag att arrangera och genomföra Vällingbydagarna med Vällingby Centrum
som avsändare. Uppdraget var att skapa ett festivalliknande event som under två dagar lockar
besökare från upptagningsområdet Västerort, men fokus på barn & familj.
I uppdraget låg även att engagera och lyfta det lokala föreningslivet inom såväl konst, kultur som
idrott.
Event City levererade ljud, ljus, scen, artister, aktiviteter, tält, el & eventpersonal.
Till leveransen hörde även projektledning, samordning, logistik & transporter.
Vällingbydagarna 2022 blev ett mycket lyckat arrangemang med mycket nöjda besökare och en
mycket nöjd uppdragsgivare.