Pizza Hut

Ecad har under de senaste åren haft uppdraget att dokumentera Pizza Huts invigningar av nya restauranger. Vi har också skapat marknadsföringsmaterial i form av inredningsbilder för restaurangerna att fritt använda i egna kampanjer.

- Att ha bra dokumentation från ett evenemang som en invigning är mycket viktigt. Det hjälper till att sprida ryktet om den nya tex. restaurangen. Är bilderna från röda mattan och mingelbilderna bra så vill gästerna själva visa bilderna för andra och där med sprida budskapet, säger projektledaren Fredrik Berg.

EC och Pizza hut har under flera år haft ett samarbete både när det gäller event och dokumentation vilket gör att vi tillsammans skapat effektiva rutiner för att genomföra invigningarna och marknadsföra de nya restaurangerna.