Caperio AB

ECad fick uppdraget att marknadsföra IT- företaget Caperios kundevent ”Magic Meetings”.
Magic Meeting var en live talkshow som genomfördes i flera av Sveriges större städer med Erik Hag. Caperios kundeder fick möta och ställa frågor till välkända IT- företag både på mjukvaru- och hårdvarusidan.
ECad skapade både ”Save the date”- film och allt annonsmaterial till turnén.

- Att välja rätt ansikte utåt för en kampanj är alltid svårt. Det behöver inte nödvändigtvis vara ett känt ansikte, men om man väljer okända personer så krävs ofta en längre kampanj då man tilltalas av igenkänning, I detta fall var Erik ett självklart val då kampanjen var riktad mot en begränsad målgrupp under en begränsad tid, säger Nisse Bielfeld, VD EC.

Deltagarantalet ökade tydligt efter marknadsföringskampanjen.