Haninge Kommun

Lördagen den 16/9 genomförde vi ”Haningedagen 2023” på uppdrag av Haninge Kommun. Event Citys uppdrag var att planera & genomföra hela eventet rent praktiskt. Vi bokade även alla artister, aktiviteter, foodtrucks, etc.

Bakgrund:
Haningedagen har en historia som sträcker sig drygt 20 år bakåt i tiden och har en tradition av att genomföras i centrala Handen. Utställare genom åren har varit en kombination av föreningar, kommunala instanser, politiska partier och till viss del även näringslivet. Scenen har alltid programmerats med lokala akter, föreningar och aktuella artister.

Haninge Gatufest gick av stapeln för första gången 2017. Platsen var då en sträckning utmed Runstensvägen. Även här fanns olika avdelningar från kommunen representerade men även lokala matproducenter, näringslivet och ett scenprogram, även det med lokala inslag toppat av en känd artist.

År 2018 genomfördes Haningedagen & Haninge Gatufest i gemensam regi med skilda projektgrupper.

År 2019 genomfördes evenemanget som ett enat event under ledning av en och samma projektgrupp. Området och sträckningen för hela arrangemanget var även delvis helt ny.

År 2022 fick Event City uppdraget att genomföra evenemanget med 2019 års genomförande som utgångsgrund.

År 2023 fick Event City uppdraget att genomföra evenemanget med 2022 års genomförande som utgångsgrund

Event City med eventledare Nisse Bielfeld tilldelades ansvaret att detaljplanera de praktiska detaljerna samt ansvara allt från etablering till genomförande & avetablering