Galaarrangörer

Ecad och Event City har 20 års erfarenhet av att genomföra företagsgalor.
För att en företagsgala ska bli en succé krävs ett omfattande förarbete, där man behöver skapa en känsla av exklusivitet hos besökarna. Därför behöver alla delar hålla en mycket hög klass. Allt från ”save the date”- filmer och inbjudan, till nomineringsfilmer och evenemangsgenomförandet behöver en guldkant och professionalism.

- Bra bildmaterial från den här typen av evenemang har oerhört lång livslängd. Gäster och inte minst vinnarna känner ofta en stolthet över sitt deltagande och använder därmed materialet på sin hemsida och i andra forum för att marknadsföra sig under flera år efter galan. Det är därför viktigt att hålla bildmaterialet tidlöst utan att det för den delen blir tråkigt, vilket kan vara en svår balansgång, säger Per Mikaelsson, kreativt ansvarig på Ecad.

Vid ett galagenomförande kan vi innan evenemanget skapa ”save the date”- filmer, bilder till inbjudan och nomineringsfilmer, dokumentera och livesända själva galan, och sammanställa marknadsföringsmaterial till kommande galor.

- Det bästa galorna som vi genomför är de som vi arbetat med under flera år. Det är viktigt att få till en tradition och vara lyhörd för vad besökarna vill få ut av galan. Ofta är galan bara piken på den kommunikationsinsats som arrangören genomför under hela året, och i de fall vi får vara med hela vägen når vi ofta de bästa resultaten, säger Nisse Bielfeld, VD event City.