Sylog Sverige

Höstkonferens Sylog 20 år
Sylog är ett företag som levererar IT konsulter av högsta klass till sina avtalade kunder.
Event City, som har ett ramavtal tecknat med Sylog har producerat deras konferenser & event under ett flertal år, fick uppdraget att boka, planera, konceptualisera och genomföra detta event
med fokus på att företaget Sylog firar 20 år.

Utöver önskemålet om att få genomföra detta på ett slott i mellansverige fanns även en önskan om att få in konceptet ”Sylog, we are the Tech Heroes” i upplägget.

Planeringen genomfördes med våra dokumenterade processer som grund.

Vi tog hand om allt från offert, bokning, planering, koncept till genomförandet och utvärdering/slutavstämning.

Inför genomförandet skapade vi en tecknad serie med ”the Tech Heroes” och producerade även en musikvideo tillsammans med Ellinor Asp.

Det blev givetvis mycket firande med fartfyllda middagar på slottet, men även seriösa och genomtänka konferenspass såväl ombord på båten Havsörnen som förde gästerna från Stockholm till Sundbyholms Slott, som på slottet med både framtidsvisioner och intressanta föreläsningar.